მიწოდება

საქონლის მიწოდება:

საქონლის მიწოდების ღირებულება შედის საქონლის ფასში. თუ შეკვეთის მოცულობა აღემატება 199 ლარს.

საქონლის მიწოდების ვადა შეადგენს, შეკვეთის დადასტურებიდან/თანხის გადახდიდან მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღეში.

მიწოდების ვადები შესაძლებელია შეიცვალოს ფიორსმაჟორული სიტუაციებიდან გამომდინარე. სტიქიური მოვლენები, საგანგებო მდგომარეობა და სხვა დაუძლეველი ძალის მიერ გამოწვეული შეფერხება, რასაც მომხმარებელ ეცნობება წინასწარ.

 

უკან დაბრუნებასაქონლის უკან დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევვებში;

საქონლის აღწერილობა არ შეესაბამება რეალუად არსემულ მონაცემებს,

საქონლს აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი.

მოხდა საქონლის შეცდომით მიწოდება

 

თანხის უკან დაბრუნება:

თანხის უკან დაბრუნება ხდება მყიდველი მიერ საქონლის დაბრუნებიდან(უკანდაბრუნების დოკუმენტის გაფორმებიდან) 3 საბანკო დღის ვადაში მყიდველის მიერ მითითებულ ანგარიშის ნომერზე